carbon net zero.j
Glosar

Ce înseamnă carbon net zero

În ultimii ani, termenul de “carbon net zero” a devenit unul din cele mai discutate subiecte legate de schimbările climatice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Dar ce înseamnă cu adevărat carbon net zero?

Carbon net zero se referă la o stare în care emisiile nete de gaze cu efect de seră (GHG) generate de o activitate umană sunt egale cu zero. Într-un sistem cu emisii nete zero, emisiile de gaze cu efect de seră produse sunt compensate printr-o cantitate egală de absorbție sau eliminare a acestora din atmosferă.

Acest lucru este esențial pentru combaterea schimbărilor climatice, deoarece emisiile de GHG au un efect puternic asupra încălzirii globale și a altor fenomene climatice extreme. Obiectivul principal al atingerii unui sistem cu emisii nete zero este de a reduce cantitatea de gaze cu efect de seră care ajung în atmosferă și de a opri creșterea temperaturii globale.

Există mai multe modalități de a atinge emisiile nete zero, inclusiv prin reducerea emisiilor de GHG și prin creșterea absorbției sau eliminării acestora din atmosferă.

Modalități de a atinge emisiile nete zero

  1. Eficiență energetică și energie regenerabilă: reducerea consumului de energie și trecerea la surse regenerabile de energie, cum ar fi energia solară și eoliană, poate ajuta la reducerea emisiilor de GHG.
  2. Electrificarea transportului și a altor sectoare: înlocuirea combustibililor fosili cu energie electrică poate reduce semnificativ emisiile de GHG din transport și alte sectoare.
  3. Tehnologii de captare și stocare a carbonului: tehnologiile de captare și stocare a carbonului pot ajuta la reducerea emisiilor de GHG prin captarea carbonului din emisiile industriale și depozitarea acestuia în subsol sau în alte medii de stocare sigure.
  4. Agricultura regenerabilă și silvicultura: practicile agricole și de silvicultură durabile și regenerabile pot ajuta la creșterea absorbției de carbon din atmosferă prin împădurire, protecția solului și utilizarea altor tehnologii regenerative.

În general, atingerea unui sistem cu emisii nete zero este o abordare holistică care necesită o combinație de tehnologii și practici pentru a reduce emisiile de GHG și a crește absorbția de carbon din atmosferă.

Carbon net zero vs. neutralitatea emisiilor

Deși ambele concepte – “carbon net zero” și “neutralitatea emisiilor” – se referă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, există o diferență semnificativă între ele.

Neutralitatea emisiilor se referă la atingerea unui echilibru între emisiile de gaze cu efect de seră produse și absorbite sau eliminate din atmosferă. Acest lucru poate fi realizat prin măsuri de reducere a emisiilor, precum și prin investiții în proiecte care absorb sau elimină emisiile de gaze cu efect de seră din atmosferă, cum ar fi proiectele de reîmpădurire sau de captare și stocare a carbonului.

În timp ce neutralitatea emisiilor implică un echilibru între emisii și absorbție, carbonul net zero este un obiectiv mai ambițios, care implică reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră la zero și compensarea oricărei emisii rămase prin absorbție sau eliminare a acestora din atmosferă.

Astfel, carbonul net zero este considerat un obiectiv mai ambițios decât neutralitatea emisiilor și este considerat a fi cheia pentru a opri creșterea temperaturii globale și pentru a împiedica schimbările climatice catastrofale.

Photo by Katie Moum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *