obligatiuni verzi
Glosar

Ce sunt obligațiunile verzi

Obligațiunile verzi sunt instrumente financiare emise de către guverne, companii sau alte entități, cu scopul specific de a finanța proiecte și inițiative cu impact pozitiv asupra mediului și sustenabilității. Aceste obligațiuni sunt legate de proiecte care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, conservarea resurselor naturale, dezvoltarea energiilor regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și alte acțiuni menite să contribuie la combaterea schimbărilor climatice și la protejarea mediului înconjurător.

Un aspect cheie al obligațiunilor verzi este că emitenții trebuie să furnizeze transparență și raportare detaliată cu privire la modul în care fondurile atrase prin aceste obligațiuni sunt utilizate în proiectele ecologice sau sustenabile. Aceasta asigură investitorilor că banii lor sunt direcționați către inițiative care au un impact pozitiv asupra mediului, ceea ce poate spori atractivitatea acestor instrumente financiare.

Obligațiunile verzi pot fi emise într-o varietate de maturități și valute, la fel ca și alte tipuri de obligațiuni, și pot atrage atât investitori instituționali, cât și investitori individuali interesați de aspectele ecologice și de responsabilitate socială.

Este important de menționat că piața obligațiunilor verzi a evoluat într-o gamă mai largă de instrumente, cum ar fi obligațiunile sustenabile (care includ nu doar aspecte ecologice, ci și sociale și de guvernanță – ESG), obligațiunile sociale (emise pentru finanțarea proiectelor cu impact social) și altele, toate acestea căutând să promoveze investițiile responsabile și să abordeze provocările de mediu și societate ale zilelor noastre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *