Împreună pentru educație”
Educație,  Incluziune,  Interviuri,  ONG

Cum sprijină programul „Împreună pentru educație” dezvoltarea de ONG-uri (Partea I)

Educația este dependentă și de factori din afara școlii, iar dacă ne dorim un sector ONG puternic și eficient, avem nevoie să investim în organizații și în oameni. Aproximativ 300.000 de copii de vârstă școlară nu merg la școală. 

Mai mult, aproape jumătate din copiii României sunt în risc de sărăcie și excluziune socială, cu șanse reduse de a-și construi un viitor. Pentru abordarea acestor probleme, organizații din societatea civilă se mobilizează în mod constant, pentru a acoperi nevoile copiilor de vârsta școlară din medii defavorizate și a le putea facilita accesul la educație. 

Cu toate acestea, capacitățile acestor organizații sunt de multe ori reduse, intervențiile sunt punctuale, iar cauzele acestor procente nu țin doar de lipsa motivației sau a unei slabe promovări a educației, ci a unor contexte socio-economice complexe legate de sărăcie, descurajarea educației în cultura familiei, de lipsa unor structuri școlare solide care să asigure educația copiilor în medii rurale, de nevoia de dezvoltare și întărire a capacităților ONG-urilor de a atrage mai multe fonduri, oameni calificați și dedicați și un management organizațional sustenabil. 

Prin proiectul „Împreună pentru educație”, Teach for Romania își propune să crească impactul ONG-urilor mici și mijlocii, de a dezvolta și desfășura intervenții sustenabile, ce susțin respectarea dreptului la educație pentru copiii din comunitățile defavorizate din județele Brașov, Călărași, Ilfov, Vaslui, Galați, Prahova și Iași. 

Timp de 2 ani, sprijinim dezvoltarea a 21 de ONG-uri mici și mijlocii din aceste județe, prin intervenții adaptate, în urma unei analize de nevoi, și le vom ajuta în creșterea capacității de strângere de fonduri, management organizațional și managementul relațiilor cu autoritățile publice, prin training-uri, coaching și mentorat. 

Începem această miniserie cu Maria Popescu,  Project Manager „Împreună pentru educație”, care a povestit despre modurile în care programul ajută ONG-urile să se dezvolte și despre impactul acestora în societate.

Cum susține Teach for Romania organizațiile nonguvernamentale prin proiectul „Împreună pentru educație”?

Scopul proiectului este de a crește capacitatea ONG-urilor de a dezvolta și implementa intervenții sustenabile în sprijinul respectării dreptului la educație al copiilor din comunități vulnerabile. Teach for Romania a acumulat din 2013 experiență în activitatea de formare de cadre didactice dornice să aducă impact în medii provocatoare, cu precădere în mediul rural. 

Pe măsură ce programul nostru a crescut ca număr de profesori sprijiniți, implicit a trebuit să crească și capacitatea noastră organizațională, pentru a putea susține schimbarea sistemică pe care ne-o dorim în educație. 

Astfel, prin proiectul „Împreună pentru educație” împărtășim din cele învățate pe parcursul celor 10 ani de activitate, bune practici, instrumente de management, oferim consultanță și training, dar și oportunități de networking și promovare pentru capacitarea ONG-urilor mici și mijlocii în trei direcții: fundraising și gestionarea de fonduri, management organizațional și dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile publice locale. 

Concret, acționăm printr-o abordare din mai multe unghiuri pentru a adresa nevoi variate ale organizațiilor cu echipe mici sau la început de drum: 

 • lucrăm cu ei la conturarea obiectivelor și strategiei lor pe viitor (unde sunt, unde își doresc să ajungă și care sunt pașii până acolo); 
 • la scrierea de propuneri de parteneriat și facilitarea întâlnirilor cu companii private pentru a obține finanțare pentru proiectelor lor; 
 • scriem în parteneriat cu ei proiecte prin care să atragem fonduri publice, pentru care ei nu ar fi îndeplinit criteriile de eligibilitate să le atragă pe cont propriu; 
 • le asigurăm vizibilitatea pe piață prin evenimente și oportunități în care să își spună poveștile în spațiul public, dar și training despre cum să își promoveze ei înșiși mai eficient impactul muncii din comunitățile lor; 
 • oferim coaching liderilor de organizații pentru a-i echipa cu instrumentele necesare prin care să își atragă aproape oamenii potriviți, să îi motiveze, să îi conducă înspre obiectivul lor comun; 
 • facilităm contexte de schimb de experiențe cu alte ONG-uri și crearea de parteneriate cu actori relevanți din comunitățile lor – companii, experți din domeniile lor de activitate, instituții publice locale.

Educația este dependentă și de factori din afara școlii. Care sunt aceștia și cum îi afectează acești factori pe copiii din mediile rurale?

Abandonul școlar timpuriu în România rămâne printre cele mai ridicate din Europa, în 2018 când începeam să lucrăm la conturarea acestui proiect atingea 16.4% [Eurostat 2019], o rată semnificativ mai mare în mediul rural (25%)[European Commission, Education and training monitor 2019 Romania report]. 

În ceea ce privește rezultatele educaționale la nivel de sistem, proporția elevilor de 15 ani cu rezultate slabe pe domeniu a fost de: 41% – citire, 47% – matematica și 44% – științe [PISA 2018 Results]. 

Aceste rezultate sunt puternic influențate de statutul socio-economic al părinților și de absenteism. Aceste rezultate ne arată că nu este suficient să duci profesori bine pregătiți în mediile vulnerabile, întrucât până la a ajunge pregătirea profesorului la copil, copilul trebuie să ajungă la școală. 

Asta implică mulți factori: resurse financiare suficiente ca elevul să dispună de hrană, haine curate, rechizite, de un spațiu în care să își poate face temele, de acces la mijloace de transport până la școală și la servicii medicale și psihologice. 

Pentru abordarea acestor probleme, organizațiile din societatea civilă se mobilizează în mod constant, cu scopul de a acoperi nevoile copiilor de vârstă școlară și a le putea facilita accesul la educație. 

Cum influențează lipsurile din mediile vulnerabile abandonul școlar?

Aproape un sfert din fiecare generație de elevi se pierde până la sfârșitul ciclului gimnazial, în mediul rural. Aproximativ 300.000 de copii de vârstă școlară nu merg la școală. Mai mult decât atât, aproape jumătate din copiii României sunt în risc de sărăcie și excluziune socială, cu șanse reduse de a-și construi un viitor. 

Copiii pentru care accesul la școală este îngrădit de probleme de sănătate sau deficiențe psihologice netratate, de necesitatea de a-și ajuta părinții la muncă sau din lipsa unui spațiu potrivit în care să învețe vor începe să absenteze. Fenomenul de absenteism se concretizează apoi pentru mulți dintre ei în abandon școlar dacă nu au parte de activități remediale, de recuperare a achizițiilor educaționale pierdute (activități remediale care, de multe ori, sunt realizate de către organizații). 

Problema abandonului școlar și a educației per ansamblu nu poate fie adresată fără a lua în considerare componenta socială și accesul echitabil al fiecărui copil la îndeplinirea nevoilor de bază. Serviciile oferite de organizațiile nonguvernamentale compensează de multe ori lipsuri sistematice din anumite zone ale țării sau în cadrul anumitor categorii sociale. 

Protagoniștii din proiectul „Împreună pentru educație” sunt ONG-urile. Care sunt principalele lor nevoi în comunitățile în care activează?

Un studiu realizat de World Bank în 2020 pe nevoile de dezvoltare ale ONG-urilor arată printre respondenți nevoi de pregătire suplimentară în strângere de fonduri (74%), dezvoltare de parteneriate naționale și internaționale(57%), management de resurse (48%), gestionarea culturii organizaționale (46%) și gestionarea imaginii publice (43%). 

Plecând de la acest studiu, Teach for Romania a realizat o analiza semi-structurată a nevoilor a 11 organizații, ce activează sau au avut proiecte în județele Călărași, Brașov, Iași, Ilfov, Vaslui, pentru a înțelege particularitățile acestor organizații. Rezultatul a arătat că toate organizațiile respondente au raportat o nevoie moderată sau crescută de dezvoltare a capacităților lor de atrage de fonduri, fie ele fonduri publice, finanțări sau sponsorizări de la companii private sau donații de la persoane fizice. 

De asemenea, o barieră care a reieșit din partea nestructurată a analizei este absența resursei umane constante, dedicate și cu expertiză pe aceste domenii. Se lucrează în echipe mici, de oameni cu roluri multiple, astfel că uneori aceeași persoană care se ocupă de programe educaționale pentru copii cu dizabilități de vorbire și învățare se ocupă și de promovarea asociației pe Facebook, de recrutarea de voluntari și de campanii de strângere de donații. 

Această situație duce organizațiile într-un cerc vicios, în care lipsa capabilităților nu permite angajarea de resurse umane specializate, necesare pentru creșterea capabilităților respective. 

De aceea, proiectul își propune formarea resursei umane din ONG-urile beneficiare, astfel încât să poată conduce eforturi coerente de finanțare a propriei activități.

Ce ne puteți spune despre cele 21 de organizații cu care ați colaborat? Ce le caracterizează și le aduce împreună?

Începând din 2021 și continuând până la finalul lui 2023, am lucrat cu 21 de ONG-uri ce oferă servicii menite să faciliteze accesul la educație pentru copii din comunități vulnerabile, predominant rurale, din județele Ilfov, Călărași, Brașov, Iași, Prahova, Galați și Vaslui. 

Lucrăm cu ONG-uri care oferă servicii sociale, de asigurare a nevoilor de bază, de sănătate fizică și mintală, de asigurare a infrastructurii școlare, servicii complementare cu cel oferit în activitatea de bază a Teach for Romania – formarea profesorilor. În comunitățile lor, fiecare dintre aceste ONG-uri joacă un rol crucial pentru beneficiarii lor, mulți dintre ei depinzând de aceste servicii. 

Cum reacționează organizațiile societății civile pentru a răspunde problemelor învățământului din mediu rural?

Câteva dintre ONG-urile cu care lucrăm oferă servicii de terapie comportamentală pentru copii cu dizabilități sau cu tulburări mintale, consiliere psihologică și juridică, altele au construit centre educaționale în localitățile lor, pentru a asigura copiilor fără posibilități un spațiu sigur unde să facă activități remediale și recreative. 

Avem organizații care oferă servicii educaționale sub formă de ajutor la teme sau programe de educație pentru sănătate în școli și spitale. De asemenea, lucrăm cu ONG-uri care sprijină copiii instituționalizați, refugiați, în risc de abandon școlar, dar și pe familiile lor, prin programe de educație parentală sau donații de obiecte esențiale. Nu în ultimul rând, organizațiile sprijină inclusiv școlile prin inițiative de dotare a lor. 

Momentul în care a debutat proiectul, la începutul anului 2021, a coincis cu o perioadă de mare nevoie în societate de sprijinul ONG-urilor, respectiv declanșarea războiului din Ucraina și primirea refugiaților, pe fondul crizei sanitare încă în plină desfășurare. 

Simultan, acela a fost și un moment foarte provocator pentru organizațiile mici și mijlocii, care au fost printre cei în prima linie de sprijin în tot ceea ce a ținut de colectarea de donații, consultanță, găsirea locurilor de cazare – un efort enorm, dus de oameni puțini, majoritar voluntari. 

Ceea ce fac organizațiile nonguvernamentale, vizibil mai mult decât oricând în perioada pe care o amintim, este să aducă împreună comunitatea pentru un bine comun, să valorifice la maxim resursele limitate pe care le au în folosul altora.  

Cum creează proiectul „Împreună pentru educație” conștientizare, la nivel național? Ce demersuri faceți pentru a vă face vocea auzită în domenii precum sistemul de sănătate, infrastructură, servicii sociale și educație?

Pentru noi este foarte important ca eforturile organizațiilor de la firul ierbii, atât cele cu care lucrăm direct, dar nu numai, să fie cunoscute în spațiu public și susținute. Este important pentru că numai așa ele se pot dezvolta și pot depăși stadiul de intervenții punctuale, ajungând la proiecte de mai mare amploare, strategice, cu impact durabil, ce responsabilizează și împuternicesc. 

Cu alte cuvinte, vizibilitatea ONG-urilor înseamnă sustenabilitatea intervențiilor, beneficiari mai mulți și care atrag un sprijin susținut. Astfel, publicăm periodic pe site-ul proiectului și pe pagina de Facebook a Teach for Romania articole sub formă de interviuri și fotoreportaje cu ONG-urile beneficiare și poveștile lor din comunitate, care surprind realitatea de pe teren – atât partea plină de satisfacții a acestei munci și impactul semnificativ pe care îl au în comunități, cât și obstacolele de care se lovesc. 

Mai mult decât atât, publicăm resurse dezvoltate prin intermediul proiectului, de la instrumente de realizare a unei strategii de comunicare pentru ONG-uri la modele de propuneri de parteneriat adresate unor potențiali finanțatori. Aceste resurse sunt destinate oricărei organizații care își dorește un punct de plecare în dezvoltarea sa. 

Nu în ultimul rând, asigurăm expunerea organizațiilor beneficiare la contexte în care să își creeze relații noi și să vorbească despre activitatea lor, dintre care amintim asigurarea biletelor pentru beneficiari la Conferința Națională de Fundraising din România (ARC), unde 5 organizații au participat la ateliere și au interacționat cu experți în fundraising din toată țara, precum și organizarea unui webinar cu companii partenere ale Camerei de Comerț Americane în România, ocazie pentru participanți de a-și prezenta proiectele. 

O altă serie de evenimente publice a fost seria de webinare live pe pagina de Facebook „Întâlnire cu organizații de la firul ierbii”, în cadrul căreia am moderat până acum 3 discuții cu organizații din același domeniu de activitate, care au povestit despre experiențele lor comune și despre particularitățile comunităților pe care le deservesc. 

Urmează curând cea de-a treia întâlnire cu organizații de la firul ierbii, de data aceasta cu ONG-uri care lucrează cu tineri din centre de plasament. În paralel, Teach for Romania conduce o campanie de conștientizare referitoare la impactul pe care îl are sectorul nonguvernamental la nivel de comunitate și societate, cu îndemnul către fiecare dintre noi să se implice și să fie în contact cu nevoile celor mai puțin norocoși.

Cum se pot implica oamenii în organizațiile beneficiare?

Desigur, pentru fiecare persoană implicarea ia forme diferite, însă ne dorim să încurajăm pe oricine este preocupat de bunăstarea propriei comunități să se intereseze care sunt organizațiile din zona sa sau organizațiile care sprijină cauze cu care rezonează. Din acest punct, implicarea poate lua forma voluntariatului, întrucât ONG-urile, mai ales cele mici, au nevoie enormă de oameni dedicați care contribuie la misiunea lor. 

Mai mult decât atât, unele dintre ele publică inclusiv oportunități de angajare pentru persoane cu skill-uri valoroase și cu dorința de a și le folosi pentru impact în societate. Implicarea mai ia forma donațiilor, fie ele singulare, fie recurente, sau susținerea prin cumpărarea de produse de la magazinele sociale și participarea la evenimente cu rol de fundraising pentru diverse cauze. Dincolo de toate acestea, chiar și un simplu share pe Facebook și coalizarea comunității în jurul unei cauze are un impact mai mare decât ne așteptăm.

Care este ecoul creat de proiectul „Împreună pentru educație” în organizațiile locale?

De la începutul proiectului, organizațiile beneficiare au dezvoltat, cu sprijinul mentoral, cu instrumentele puse la dispoziție și prin acoperirea financiară a anumitor servicii din partea proiectului, mai multe piese din puzzle-ul atingerii obiectivelor lor: 

 • au realizat prezentări de organizație și documente Whitepaper prin care să se promoveze, 
 • au dezvoltat planuri pentru campanii de comunicare pentru o comunicare coerentă și eficientă despre activitatea lor, 
 • au lucrat la așezarea obiectivelor lor într-o strategie concretă și acționabilă, 
 • au primit instrumente care să le eficientizeze munca, 
 • au scris propuneri de parteneriat 
 • au învățat cum să abordeze un potențial finanțator și cum să crească relația cu acesta, 
 • au dobândit skill-uri și cunoștințe relevante pentru ei în domeniile de gestiune financiară, fundraising, marketing, HR și management. 

Urmează activități în care vor implementa, alături de organizația noastră, mecanisme noi de atragere de donații de la persoane fizice, modalități de măsurare a impactului adus și vor participa la întâlniri facilitate cu instituțiile publice locale cu care pot colabora în demersurile lor.

În continuare, vom discuta cu două dintre ONG-urile pe care le sprijină Teach for Romania, prin proiectul „Împreună pentru educație”. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *