domenii de aplicare
Glosar

Domenii de aplicare 1,2 & 3 (Scope 1, 2 & 3)

Conceptul de domenii de aplicare 1,2 și 3 își are locul în raportarea și măsurarea impactului asupra mediului și a schimbărilor climatice. Aceste domenii de aplicare reprezintă diferite surse de emisii de gaze cu efect de seră (GES) pentru o companie sau o organizație și sunt utilizate pentru a cuantifica și raporta impactul acestora asupra mediului.

Domeniul de aplicare 1

Domeniul de aplicare 1 se referă la emisiile directe ale unei companii sau organizații, care provin din surse de proprietate sau control ale organizației. Acestea includ emisiile provenite din procese de producție, transportul deținut sau controlat de organizație, combustia directă a combustibililor fosili, precum și alte surse directe de emisii.

Domeniul de aplicare 2

Domeniul de aplicare 2 se referă la emisiile indirecte ale unei companii sau organizații, care provin din surse de energie achiziționate, cum ar fi electricitatea și căldura. Aceste emisii sunt generate în timpul producției de energie de către furnizorii externi și sunt utilizate în procesele interne ale organizației.

Domeniul de aplicare 3

Domeniul de aplicare 3 se referă la emisiile indirecte care sunt generate în afara operațiunilor directe ale organizației, dar sunt legate de produsele sau serviciile furnizate de aceasta.

Aceste emisii includ ciclul de viață al produselor, cum ar fi emisiile produse în timpul fabricării materiilor prime, transportul, utilizarea și eliminarea acestora. În plus, aceste emisii includ și activități precum călătoriile de afaceri ale angajaților, gestionarea deșeurilor și alte activități indirecte.

De ce sunt importante

Raportarea și măsurarea domeniilor de aplicare 1,2 și 3 sunt esențiale pentru a înțelege impactul asupra mediului al unei companii sau organizații și pentru a dezvolta strategii eficiente de reducere a emisiilor. De exemplu, o companie poate să-și reducă emisiile directe prin îmbunătățirea eficienței energetice a proceselor de producție sau prin trecerea la surse de energie regenerabilă. În același timp, reducerea emisiilor indirecte poate fi realizată prin intermediul unor strategii precum gestionarea eficientă a ciclului de viață al produselor și alegerea unor funizori responsabili.

Este important să se țină cont de toate cele trei domenii de aplicare, deoarece fiecare dintre ele are o contribuție semnificativă la impactul asupra mediului și la emisiile de gaze cu efect de seră. Astfel, abordarea acestor domenii în mod holistic și integrat poate ajuta la dezvoltarea unor strategii mai eficiente de reducere a emisiilor și a impactului asupra mediului.

Image by Sarah Richter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *