Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și verzi
Mediu,  Social,  Sustenabilitate

Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și verzi – ce include și cui i se adresează

De curând, a fost lansat Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și verzi, care vine în sprijinul achizitorilor publici interesați de astfel de produse și servicii.   

Ghidul a fost realizat în cadrul proiectului „Achiziţii cu impact social şi de mediu”, derulat de Centrul pentru Legislație Nonprofit, în parteneriat cu Fundația Civitas pentru Societatea Civilă Cluj și Ateliere fără Frontiere, cu sprijinul Active Citizens Funds prin programul finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. 

Scopul acestui Ghid este de a promova utilizarea criteriilor și a factorilor de atribuire cu clauze sociale și/sau verzi în rândul achizitorilor publici.

Sprijin în soluționarea problemelor frecvente  

Cele mai evidențiate provocări invocate de achizitori în utilizarea factorilor, a criteriilor sau clauzelor sociale sau verzi sunt: lipsa sprijinului acordat achizitorilor printr-un sistem de asistență, lipsa studiilor de caz și a ghidurilor de bune practici.

Stabilirea unui cadru general de acțiune pe baza normelor, reglementărilor și bunelor practici identificate precum și prioritățile care decurg din acestea trebuie să ia în considerare evoluțiile recente în abordarea acestor probleme din punct de vedere teoretic și metodologic.

Alin Izvoran, specialist achiziții și autorul ghidului

Ghidul cuprinde informații despre mecanismul achizițiilor sociale și verzi, despre reglementările legislative în România, dar și despre tipurile de produse, servicii și lucrări în care pot fi introduse clauze sociale și verzi în cadrul achizițiilor publice. De asemenea, sunt oferite modele de clauze și criterii sociale și verzi în achizițiile publice. 

Ce include Ghidul privind achizițiile cu clauze sociale și verzi

Ghidul prezintă rolul strategic al achizițiilor sustenabile prin exemple de bune practici atât din Uniunea Europeană, cât mai ales, din România, cu criterii și factori de atribuire sociali și verzi, ce se pot prelua în procesele de achiziții publice derulate de instituțiile publice din România.

Astfel, din punct de vedere al achizițiilor sociale, sunt cuprinse exemple generale de criterii, cum ar fi includerea celor opt convenții fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii.

De asemenea, sunt incluse și exemple particulare, precum crearea unui lot de birouri reglabile pe înălțime (pentru persoane cu dizabilități, cu probleme ale coloanei vertebrale sau cu dimensiuni atipice de înălțime) și punctarea proiectului social în achiziția centralizată de mobilier derulată de Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Brașov).

În ceea ce privește criteriile verzi, pe lângă utilizarea etichetei ecologice, a fost subliniată importanța analizei nevoii, instituțiile putând reamenaja spațiile sau reutiliza produsele disponibile și chiar achiziționa produse refurbish. 

Exemple concrete de achiziții

În Ghid a fost inclusă procedura derulată de Municipiul Brașov, ca exemplu de achiziție, în care a fost punctat lanțul de aprovizionare și procesul de producere ecologică. 

Ghidul sprijină achizitorii și prin oferirea de exemple de clauze contractuale necesare urmăririi implementării aspectelor sociale și/sau de mediu asumate de semnatarii contractelor sau acordurilor-cadru, precum și un model de check-list util achizitorilor, din instituțiile publice, pe parcursul întregului proces de achiziție. 

Prin Ghid s-a urmărit și promovarea achizițiilor rezervate întreprinderilor sociale (care angajează persoane din categoriile vulnerabile) prezentate în legislația incidentă. Acestea nu sunt aplicate decât sporadic de instituțiile publice din România prin popularizarea Hărților de întreprinderi sociale prin care se încearcă să se faciliteze accesul instituțiilor publice la întreprinderile sociale. 

Alin Izvoran, specialist achiziții și autorul ghidului

Astfel, sunt oferite exemple concrete de achiziții rezervate, inclusiv derulate în România de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița pentru servicii de legătorie. 

Ghidul poate fi descărcat de aici

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *