Fundația COTE
Educație,  Interviuri,  ONG

„Împreună pentru educație” și impactul Fundației COTE (Partea a II-a)

În interviul precedent, am discutat cu Maria Popescu, Project Manager al „Împreună pentru educație”, despre modurile în care programul ajută ONG-urile să se dezvolte. 

Fundația COTE este unul dintre cele 21 de ONG-uri pe care Teach for Romania le sprijină prin programul „Împreună pentru educație”. 

De data aceasta, Alis-Isabella Ghebuță, Director Executiv al Fundației COTE, a povestit despre asociația pe care o reprezintă și impactul acesteia în societate. 

Care este misiunea parteneriatului Fundației COTE cu Teach For Romania în proiectul ,,Împreună pentru educație”?

Misiunea Fundației COTE este de a sprijini incluziunea socială a copiilor și tinerilor vulnerabili. Integrarea socială și profesională a acestor copii și tineri a avut mereu o componentă educațională prin demersurile de pregătire pentru viața independentă a beneficiarilor.

De asemenea, acest parteneriat ne oferă ocazia să cunoaștem mai bine alte organizații care acționează în domeniul socio-educațional, să schimbăm idei de bună practică, să descoperim soluții la dificultățile comune și chiar să inițiem parteneriate pentru proiecte de viitor comune. 

Cu ce aport vine organizația pe care o reprezentați în problematica educației?

În proiectele din primii 15 ani de activitate, începând din 1996, am derulat servicii sociale de tip rezidențial pentru copii și tineri proveniți din sistemul de protecție a copilului. Integrarea socială și profesională a acestor copii și tineri a avut mereu o componentă educațională prin demersurile de pregătire pentru viața independentă a beneficiarilor.  

Prin proiectele derulate în ultimii 10 ani, ne-am concentrat exclusiv pe proiecte educaționale, pe oferirea de oportunități pentru dezvoltarea competențelor sociale și sprijin pentru continuarea educației pentru copii și tineri vulnerabili din mediul rural. 

Cum facem asta? Prin programe de educație nonformală, consiliere, sprijin material și financiar. Credem în valoarea intervențiilor pe termen lung. De aceea ne bucurăm că am putut menține un program care, printr-o coincidență, are același nume cu al proiectului Teach for Romania: „Împreună pentru educație”. Acest program este finanțat de două companii private, Yonder Romania si PinkRoccade Olanda. 

În perioada 2014-2023, 73 de copii, elevi în clasele  IV – VIII au participat la activități de tip școală după școală, ateliere de dezvoltare personală, excursii și tabere, 32 dintre ei au fost preluați în program de sprijin pentru continuarea educației la liceu sau școală profesională. Aproximativ 150 de voluntari au contribuit la experiența de viață și cunoaștere a copiilor incluși în program. Ne bucurăm de un parteneriat constant cu școala și primăria din comuna Ceplenița, județul Iași. 

Menționez în special acest program, pentru că ne-a oferit ocazia să asigurăm intervenție pe termen lung, să însoțim copiii pe tot parcursul gimnaziului și, mai apoi la liceu, să construim o relație școală – părinți – comunitatea locală. În paralel, am avut intervenții și în alte școli din mediul rural, prin proiecte cu finanțare europeană. 

În prezent, aportul nostru constă în creșterea accesului la oportunități de dezvoltare personală, cu centrare pe abilități socio-emoționale, educație pentru sănătate, consiliere pentru stima de sine, orientare vocațională și motivare pentru educație. 

În perioada ianuarie – iunie 2023, 84 de elevi din școlile din comunele Comarna și Sinești au beneficiat de astfel de activități. În lunile iulie și august  am desfășurat, în aceleași comunități, școli de vară sau ateliere estivale pentru 230 de elevi de gimnaziu, care au participat la activități nonformale centrate pe dezvoltarea abilităților de comunicare și lucru în echipă, cooperare și nondiscriminare, competiție constructivă și gândire critică. 

Încrederea acestor școli în calitatea activităților noastre ne onorează și ne dă ocazia de a contribui la motivarea pentru educație și formarea de noi comportamente, atitudini, valori și aspirații în rândul acestor copii și adolescenți. 

Promovăm principiile educației nonformale, învățarea prin experiență, atitudinea centrată pe descoperirea punctelor forte, responsabilizarea și valorizarea fiecărui copil. Ne-am dori să putem contribui mai mult la conștientizarea comunității cu privire la responsabilitatea de acționa împreună pentru creșterea calității vieții și educației membrilor săi. 

Prevenirea abandonului școlar cere măsuri integrate, care să acționeze la nivelul factorilor care țin de vulnerabilitate socială, să crească și calitatea actului educațional în școală, să ofere servicii medicale, sociale și oportunități educativ-recreative în comunitate. 

Care este elementul cheie care aduce la un loc ONG-urile implicate în proiectul ,,Împreună pentru educație”?

Creșterea accesului la educație pentru copii și tineri din grupuri vulnerabile și dorința de a contribui la prevenirea părăsirii timpurii a școlii, în cele din urmă oferirea unei șanse pentru o viață împlinită. 

Când vorbim de educație, domeniul e vast, iar acțiunile pot fi diferite: susținere pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare, activități care contribuie la dezvoltarea abilităților sociale, la incluziunea socială și la creșterea nivelului de aspirații de viitor, implicarea părinților și mobilizarea resurselor comunității pentru soluționarea problemelor care împiedică accesul la școală sau care generează risc de marginalizare socială.

Cum putem aduce în discuție, mai aplicabil, tematica sistemului de sănătate, infrastructura și serviciile sociale?

Se vorbește mult și de mult timp despre servicii comunitare integrate. Există și finanțări pentru dezvoltarea infrastructurii în acest sens, pe care le pot accesa în special autoritățile publice și instituțiile din domeniul social și educațional. 

Cred că e important ca în fiecare comunitate rurală sau zonă urbană dezavantajată să existe un astfel de centru, în care fiecare persoană să aibă acces la servicii medicale, sociale și educaționale. Într-un astfel de centru se pot aduce împreună servicii oferite în parteneriat de specialiști din comunitate și din ONG-uri, de sine stătătoare sau ocazionale, sub formă de caravane sau echipe mobile. 

Pentru ca astfel de servicii să funcționeze e nevoie de o strategie la nivelul comunității care să identifice atât nevoile specifice, cât și instituțiile sau organizațiile care pot acoperi unele sau altele dintre nevoi. Evident, problema majoră rămâne modul de finanțare a unui astfel de serviciu. 

Cum se pot implica și colabora oamenii din comunitate cu organizația reprezentată? 

O modalitate la îndemână pentru orice persoană fizică ce obține venituri din salarii, sau pensii constă în completarea și transmiterea formularului pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Totuși, statisticile arată că doar o treime dintre români fac asta. 

Cauzele pot fi diverse: necunoaștere, neîncredere, lipsa de timp, insuficienta conștientizare a importanței utilizării acestui mecanism pentru susținerea unor organizații care și-au asumat misiuni sociale, indiferent de domeniul în care acționează (mediu, social, educație, cultură, protecția animalelor etc).

Firmele au și ele la dispoziție o facilitate fiscală, prin care pot deduce din impozitul pe profit, prin sponsorizări. 

Un alt mod de implicare ar fi voluntariatul, donațiile și sponsorizările în bani, bunuri sau servicii. Vorbind de donații există o tendință de a lega acest comportament de anumite evenimente (Crăciun, Paște, 1 iunie, începerea anului școlar etc). 

Evident că aceste ajutoare sunt binevenite și aduc bucurie pentru orice copil și familie în dificultate. Dar și mai important e să ne gândim cum putem ajuta un copil pe tot parcursul anului: o bursă pentru continuarea studiilor, o masă caldă pe zi, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, produse de igienă, îmbunătățirea condițiilor de locuit, consultații sau tratamente medicale, asigurarea de sesiuni de informare, educație sau conștientizare, consiliere, meditații, oferirea posibilității de a merge într-o excursie educațională. Sunt multe moduri în care donațiile, ocazionale sau recurente, pot ajuta în orice perioadă a anului, un copil cu care viața nu a fost generoasă.

În ce privește implicarea autorităților publice locale, ar fi de folos dacă toate primăriile, respectiv consiliile locale din mediul rural, ar avea în vedere LEGEA nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general. Această lege este aplicată în special la nivelul primăriilor de municipiu sau la nivelul consiliilor județene, însă chiar și acolo sumele sunt mici.

„E ușor să faci bine dacă și ceilalți te ajută” este motto-ul nostru, parte din elementele de identitate vizuală ale Fundației COTE și cred că exprimă importanța implicării și colaborării oamenilor din comunitate în susținerea misiunii unei organizații.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *