SoTecIn Factory
Social,  Startup,  Știri

SoTecIn Factory, noul proiect european dedicat unei industrii reziliente și sustenabile

SoTecIn Factory este un nou proiect finanțat de programul Horizon Europe al Comisiei Europene, care își propune să aducă schimbări sistemice prin conectarea furnizorilor din industrie și de tehnologie la comunitatea inovatorilor sociali.

Fonduri pentru inovația socială

Proiectul oferă un fond de 3,3 milioane de euro și sprijin pentru inovatorii sociali care aduc îmbunătățiri semnificative circularității lanțului valoric pentru produse cheie din industrie. Impact Hub Bucharest este unul dintre cele șapte huburi regionale care vor coordona activitățile din proiect atât pentru România, cât și pentru Grecia, Bulgaria și Cipru. 

Pentru prevenirea crizei sociale și de mediu, e nevoie ca economia să fie transformată, iar industria europeană să devină mai rezilientă și mai sustenabilă. Acest lucru este posibil doar prin eforturi comune și conectarea furnizorilor din industrie și tehnologie la comunitatea inovatorilor sociali.

Fabrica de inovare socială și tehnologică pentru lanțuri de valoare industriale circulare și cu emisii reduse de carbon SoTecIn Factory este un mediu colaborativ care conectează industria cu societatea civilă și inovatorii sociali, promovând o cultură a inovației sociale în întreprinderile europene. 

Proiectul este organizat de un consorțiu condus de INESC TEC și compus din alți cinci parteneri europeni – F6SBWCONIMPACT HUBMetabolic și CNR.

„SoTecIn Factory va regândi potențialul circular al lanțurilor valorice prin promovarea soluțiilor tehnologice verzi implementate de inovatorii sociali. Proiectul își propune să reconecteze industria și societatea, îmbunătățind reziliența și sustenabilitatea industriei europene.”

Gustavo Dalmarco, cercetător în cadrul INESC TEC Portugalia 

Prin intermediul celor șapte hub-uri regionale distribuite în peste 20 de țări europene, care coordonează activitățile din proiect, comunitatea SoTechIn Factory va reuni o gamă diversă de actori din industrie pentru a proiecta și gestiona lanțuri valorice care își asumă misiunea de circularitate și sunt relevante la nivel economic regional.

Pentru o perioadă de 36 de luni, consorțiul SoTecIn Factory va aduce împreună membrii industriei prin mai multe ateliere de lucru și întâlniri de networking pan-europene, dar și soluții scalabile cu modele de afaceri bazate pe circularitate, pe parcursul a două apeluri adresate inovatorilor sociali în 2023 și 2024.

„Pentru rezolvarea reală a unei probleme este întotdeauna important să aduci la aceeași masă toate părțile implicate, de la autorități, consumatori, universități implicate în cercetare și sectorul neguvernamental, până la companii care pot aduce schimbările necesare. Acesta este unul dintre țelurile majore ale proiectului european dedicat regândirii industriei, pe care îl lansăm astăzi.“

Călin Dorin, Program Manager SoTechIn Factory, Impact Hub București   

În prima fază a proiectului, actorii din industrie vor prezenta provocări din viața reală și probleme de sustenabilitate care necesită soluții inovatoare.

SoTecIn Factory va lansa ulterior două apeluri deschise de finanțare pentru inovatori sociali, prin care se vor premia 50 de cercetători, IMM-uri și startup-uri cu câte 15.000 de euro pentru ideile lor. Din acest grup, 30 de inovatori se vor angaja într-o demonstrație tehnologică a soluției propuse, cu sprijin suplimentar de finanțare de 85.000 de euro. În plus, toți inovatorii sociali vor beneficia de sprijin pentru consolidarea capacității, de la mentorii implicați in proiect.

Originalitatea proiectului se reflectă și în rolul comunității transnaționale SoTecIn Factory, care își va mobiliza membrii în regândirea lanțurilor valorice ale produselor cheie din industrie către decarbonizare și circularitate. Vor fi încurajate și sprijinite dezvoltarea de noi soluții pentru electronice și TIC (Tehnologia Informației și Comunicațiilor), baterii și vehicule, ambalaje, materiale plastice, construcții și clădiri, textile, alimente, apă și nutrienți, așa cum sunt definite de Planul de acțiune al UE pentru economia circulară.

În mod specific, accentul va fi pus pe restructurarea lanțurilor valorice prin implementarea „R-urilor” cu valoare importantă, adică reutilizarea, repararea, recondiționarea și refabricarea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *