Tinutul Buzaului
Mediu,  Știri

Ținutul Buzăului a fost declarat Geoparc Internațional UNESCO

Ținutul Buzăului a obținut astăzi validarea oficială ca Geoparc Internațional UNESCO, fiind astfel recunoscut drept teritoriu cu valori naturale și culturale de importanță globală. Membrii Biroului Executiv al UNESCO, reuniți la Paris, au votat favorabil includerea Ținutului Buzăului / Buzău Land în clubul select al geoparcurilor internaționale, fapt ce va crea oportunități fără precedent pentru dezvoltarea durabilă a regiunii. Din cele 16 geoparcuri aspirante la titlu de Geoparc Internațional UNESCO, doar opt au fost validate, printre care și Ținutul Buzăului.

Ținutul Buzăului, cu cele 18 comune componente, devine după 16 ani de efort comun Geoparc Internațional UNESCO, cel mai amplu proiect de dezvoltare locală pentru județul Buzău, reprezentativ pentru zona Munteniei și pentru întreaga Românie. Ținutul Buzăului, aflat la limita dintre dealuri și munți, este un teritoriu complet rural care se întinde pe o suprafață de peste 1.000 de kilometri pătrați și are o populație de circa 43.000 de munteni.

Vulcanii noroioși, domurile de sare, focurile vii, trovanții de la Ulmet, așezările rupestre și chihlimbarul roșu de la Colți sunt printre cele mai renumite atracții ale acestei regiuni pitorești din zona de curbură a Carpaților.  

„Beneficiile pentru județul Buzău sunt însemnate. Comunitățile locale de pe teritoriul geoparcului au acum susținerea UNESCO în promovarea internațională și le este recunoscută la nivel mondial unicitatea elementelor naturale, a tradițiilor locale și a valorilor cultural-istorice. Avem convingerea că în următorii patru ani, până la revalidare, potențialul uriaș al județului Buzău poate fi promovat și valorificat prin intermediul parteneriatelor locale și internaționale, colaborarea cu alte geoparcuri din rețea și atragerea de finanțări.” 

Petre Emanoil Neagu, Președintele Consiliului Județean Buzău

Votul plenului UNESCO este actul de recunoaștere a unor eforturi susținute, începute cu aproape 16 ani în urmă.

„În 2007, am plecat de la o idee și, iată că, după ani și ani de muncă, am obținut această realizare. Suntem foarte bucuroși să fim martori la validarea a multe eforturi depuse de mulți oameni ai locului, atât din administrația locală, din domeniul non-profit și profesional, cât și localnici și antreprenori care ne-au fost alături și care au pus umărul la lucru, cărora ținem să le mulțumim. Noul statut ne onorează, dar în același timp ne obligă să accelerăm procesul de dezvoltare sustenabilă a acestor locuri cu adevărat speciale. Ca echipă, noi vom face tot ce ne stă în putință pentru ca toate comunitățile locale din Ținut să profite la maxim de pe urma acestei oportunități.”

Răzvan-Gabriel Popa, directorul Asociației Ținutul Buzăului și managerul noului Geoparc UNESCO

„Succesul de azi este rodul unei munci de echipă ce reunește oameni din administrația județului, mediul academic, asociații și reprezentanți ai comunităților locale. Este recunoașterea unicității zonei și a muncii tenace, entuziaste și coerente a celor ce au adaptat un program UNESCO la realitățile din Ținutul Buzăului. Acum putem spune că România are bazele unei Rețele Naționale de Geoparcuri UNESCO ce contribuie la întărirea identității locale, la dezvoltarea de noi geoparcuri și la promovarea valorilor naționale în întreaga lume.”

Lect. Univ. Dr. Alexandru Andrășanu, Universitatea București și Director Geoparc Țara Hațegului

O dată cu votul de astăzi, Ținutul Buzăului devine al doilea geoparc din România inclus în Rețeaua Globală a Geoparcurilor (GGN), după Țara Hațegului. Lista globală este compusă acum din 177 de zone geografice din 46 de țări, ale căror situri și peisaje de valoare internațională sunt administrate printr-o abordare holistică, ce cuprinde  dezvoltarea turistică, educația și protecția naturii.

Ceremonia oficială de primire a noilor geoparcuri globale UNESCO în rețea va avea loc joi, 21 aprilie și va putea fi urmărită în direct și online, pe platforma de livestreaming GGN.

Tinutul Buzaului 1

Proces exigent de selecție

Dosarul a fost întocmit și depus în noiembrie 2020, la UNESCO, de către Asociația Ținutul Buzăului, o entitate non-profit creată cu scopul de a asigura toți pașii necesari pentru îndeplinirea criteriilor și pentru obținerea statutului de Geoparc, dar și managementul și dezvoltarea acestei zone. În acest scop, organizația a semnat un parteneriat cu Consiliul Județean Buzău, care sprijină financiar și logistic demersul, și cu Universitatea București. Succesul de astăzi este, așadar, dovada unei excelente colaborări între societatea civilă, mediul academic și autoritățile regionale și locale, inclusiv cele din zona rurală.

În luna septembrie a anului trecut, Ținutul Buzăului a fost vizitat de doi experți UNESCO, care au trecut printr-o verificare judicioasă toate elementele obligatorii necesare pentru obținerea statutului de Geoparc. Timp de trei zile, aceștia au evaluat teritoriul, descoperind locurile, oamenii și valorile locale, verificând nici mai mult, nici mai puțin de 101 de criterii, dintre care 99 erau obligatorii.

Statutul de Geoparc Internațional UNESCO atestă teritoriul respectiv ca fiind o zonă în care se depun eforturi considerabile pentru dezvoltarea educațională, economică și socio-culturală a comunităților, în consens cu protejarea și dezvoltarea mediului înconjurător.

Beneficii: promovare internațională, impulsionarea turismului și atragerea de investiții

Ținutul Buzăului va beneficia de promovarea UNESCO și prin Rețeaua Europeană și Globală a Geoparcurilor, iar noul statut va atrage turiști și va avea potențial pentru a convinge antreprenori să investească în turismul alternativ, în agroturism, turism cultural ori de aventură.

Nu în ultimul rând, statutul aduce cu sine atragerea de finanțări și de investiții în multe alte domenii de activitate, fiind o ocazie de renaștere economică și socială a unui teritoriu cu mare potențial. Buzău Land va deveni un loc demn de vizitat ori de locuit, o destinație turistică importantă pe harta României, oferind astfel o bună ocazie de descoperire a zonei pentru cei care nu o cunosc, iar pentru tinerii plecați peste granițe – de a se întoarce acasă.

Obținerea acestui statut de Geoparc UNESCO nu este finalul călătoriei: el va trebui menținut. La fiecare patru ani, teritoriul va fi reevaluat și revalidat de către doi specialiști internaționali, pentru a se verifica progresul în dezvoltarea comunităților.

”Prin această promovare, nu vrem sub nicio formă să creăm premisele unui turism de masă, pentru că trebuie să protejăm cu grijă ce avem. Dimpotrivă, facem deja management de destinație, astfel încât turiștii și resursele de dezvoltare să fie direcționate către atracții multiple, nu doar către câteva, iar aceste obiective să fie protejate în mod real cu ajutorul primăriilor locale.”

Răzvan-Gabriel Popa, directorul Asociației Ținutul Buzăului și managerul noului Geoparc UNESCO

Validarea Ținutului Buzăului ca Geoparc Internațional UNESCO se constituie în sine ca fundament al unor acțiuni de dezvoltare concrete: investiții coerente în infrastructura locală, dezvoltarea geoturismului, inițierea de activități educaționale și de cercetare, precum şi conservarea și punerea în valoare a patrimoniului geologic, natural și cultural.”

Petre Emanoil Neagu, Președintele Consiliului Județean Buzău

Plenul UNESCO a desemnat astăzi, în total, opt Geoparcuri Internaționale, dintre care două în America Latină și șase în Europa, printre care și Ținutul Buzăului.

Tinutul Buzaului 3

Parteneriatul pentru Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului

Parteneriatul cuprinde Consiliul Județean Buzău, Asociația Ținutul Buzăului și Universitatea din București.

Consiliul Județean Buzău, împreună cu Universitatea din București, sunt instituțiile care au inițiat acest proiect încă din anul 2007. În parteneriat cu Asociația Ținutul Buzăului, Consiliul Județean contribuie la îndeplinirea tuturor obligațiilor internaționale, supervizează și finanțează activități de management, cercetare, educație, și promovare a Geoparcului Internațional UNESCO Ținutul Buzăului.

Asociația Ținutul Buzăului este o organizație neguvernamentală, care a luat naștere în urmă cu cinci ani și care sprijină dorința comunităților de a se dezvolta, având la bază patrimoniul natural și cultural local. Asociația este formată din specialiști în domenii dedicate dezvoltării durabile, care activează în universități europene ori în companii de top. Inițiativa „Ținutul Buzăului” a pornit în 2007 și a atras oameni, instituții, companii și ONG-uri care și-au manifestat sprijinul în dezvoltarea acesteia

Asociația Ținutul Buzăului s-a ocupat de atragerea fondurilor necesare dezvoltării proiectului și gestionează atât proiectele din teren, cât și partea de promovare națională și internațională a teritoriului. Consiliul Județean Buzău oferă sprijin financiar acestei inițiative, acordând o finanțare de 90.000 de euro pe an, timp de șapte ani, începând cu anul 2020.

Sprijinul financiar acoperă, în acest moment, 70% din bugetul Geoparcului Ținutul Buzăului, restul de 30% fiind acoperit de Asociația Ținutul Buzăului. Fondurile primite de la Consiliu sunt folosite pentru lucrările de dezvoltare a infrastructurii turistice, proiecte educaționale, sociale, de promovare a teritoriului, precum și pentru costurile de management.

De cealaltă parte, Universitatea din București oferă expertiză științifică și susține activitățile educaționale și de cercetare, fiind un partener pe termen lung al acestei inițiative, ce vine cu experiența practică a Geoparcului UNESCO Țara Hațegului.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *