B Corp Plaque - Corina Radu:
Opinii

Corina Radu: 2024 aduce schimbări în standardele de certificare B Corp

de Corina Radu

B Lab, organizația nonprofit care stă în spatele certificărilor B Corp, lansează o perioadă de comentarii publice cu privire la proiectele de standarde pentru certificarea B Corp, invitând feedback până la data de 26 martie 2024.

Pentru prima dată, B Lab a publicat standardele revizuite propuse pe un site interactiv, alături de un sondaj integrat pentru a capta feedback, permițând companiilor să acceseze conținutul standardelor și să ofere feedback direct. Puteți contribui la modelarea viitorului certificării B Corp:link aici.

Ca rețea nonprofit care transformă economia globală în beneficiul oamenilor, comunităților și planetei, B Lab a ajuns la un moment vital în evoluția standardelor de certificare B Corp. Organizația caută contribuții de la o varietate de părți interesate pentru a înțelege dacă acest proiect este ambițios, clar și realizabil pentru întreprinderi la nivel global, oferind în același timp impactul de care lumea are nevoie pentru a aborda provocările urgente de astăzi și de mâine. 

Implicarea și feedback-ul sunt încurajate 

Standardele B Lab se află în centrul mișcării B Corp. Acestea definesc cele mai bune practici sociale, de mediu și de guvernanță pentru întreprinderile care conduc o viziune comună a unei economii globale incluzive, echitabile și regenerative, care aduce beneficii tuturor părților interesate. Folosind un proces de dezvoltare iterativă, B Lab răspunde feedback-ului părților interesate în fazele de consultare publică, dezvoltând noi standarde care sunt de impact.

Cea de-a doua consultare invită la feedback cu privire la standarde din partea expertilor de business, a liderilor din mediul de afaceri, a factorilor de decizie politică, a societății civile, a experților în sustenabilitate și justiție socială și a membrilor publicului larg implicați în definirea a ceea ce înseamnă utilizarea afacerilor pentru a crea bine societății.

Cel mai recent proiect al standardelor se bazează pe feedback-ul dintr-o consultare preliminară care a avut loc în 2022 și a obținut răspunsuri de la peste 1.000 de părți interesate, alături de cercetări, interviuri cu experți și contribuții din partea organismelor de conducere a standardelor B Lab. 

Cum devine o companie B Corp 

Cerințele specifice de performanță pe care companiile trebuie să le îndeplinească pentru a deveni B Corp, împreună cu termeni utili, criterii de conformitate și îndrumări de implementare, sunt:

  • Cerințe specifice de performanță într-o serie de subiecte legate de standardele sociale, de mediu și de guvernanță – cunoscute sub numele de subiecte de impact. 
  • Modificări care adaptează cerințele de performanță în funcție de dimensiunea companiei, sector și context operațional.
  • Cerințe clare și concrete de performanță la recertificare pentru a demonstra îmbunătățirea continuă, conformitatea continuă și pentru a împărtăși progresul în ceea ce privește obiectivele specifice firmei. 
  • Crearea unei noi secțiuni pentru a evalua eligibilitatea de a urma certificarea și pentru a-i identifica pe cei cu modele de afaceri de impact (IMB), să se califice pentru beneficii de recunoaștere.

Contribuțiile primite în cursul celei de a doua perioade de consultare vor fi luate în considerare pentru a fi incluse în următoarea versiune a standardelor. Acest lucru va fi apoi prezentat Consiliului Consultativ pentru Standarde și Consiliului de Administrație al B Lab – organisme independente care asigură atât imparțialitatea, cât și credibilitatea procesului de dezvoltare a standardelor. 

B Lab consideră că standardele sunt cu adevărat capabile să ridice ștacheta pentru întreprinderi și să creeze o mișcare globală spre realizarea unei economii incluzive, echitabile și regenerative.

Mai multe informații puteți găsi aici.

De ce evoluează standardele B Corp?

În decembrie 2020, B Lab a anunțat o revizuire a cerințelor de performanță pentru certificarea B Corp. Aceasta a fost inițiată ca răspuns la feedback-ul comunității și al părților interesate cu privire la evoluția concepțiilor de leadership în performanța socială și de mediu.

Pe măsură ce criza climatică se intensifică și inegalitatea societală crește, necesitatea de a aduce schimbări sistemice este clară, iar certificarea B Corp trebuie sa facă față magnitudinii provocărilor viitoare.

Noile standarde vor oferi claritate companiilor, stimulând cele mai de impact acțiuni de afaceri și concentrându-se pe ceea ce contează cu adevărat, demonstrând în mod semnificativ rolul de lider pe care companiile certificate B Corp și mișcarea B Corp le au în lume.

În timp ce au fost aduse îmbunătățiri semnificative standardelor de certificare de la începutul B Lab în 2006 (acestea au fost revizuite de șase ori), aspectele esențiale ale evaluării impactului B au rămas consecvente – inclusiv faptul că certificarea își are baza în evaluarea impactului unei companii care obține un scor general verificat de 80, printr-o gamă flexibilă de practici și atribute. Această abordare a fost extrem de valoroasă și de impact în primii 15 ani ai acestei mișcări, dar și-a demonstrat și limitările și provocările. 

Vedem această evoluție ca pe o oportunitate de a pune întrebări despre modul în care standardele actuale pentru certificarea B Corp răspund nevoilor momentului și cum mișcarea B Corp se poate optimiza pentru viitor.

Corina Radu este consultant în sustenabilitate, CEO al Solutions4Impact Consulting, fondatoarea Impact Market România și consultat B Leader, care susține companiile să treacă prin procesul de certificare și să devină B Corp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *