Nucleu de bine
Companii,  CSR,  Energie,  Știri

Platforma CSR „Nucleu De Bine” semnată Nuclearelectrica

SN Nuclearelectrica SA lansează platforma de responsabilitate socială „Nucleu de bine”, care urmează direcțiile strategice și viziunea companiei de a construi un viitor durabil pentru generația viitoare, atât prin producția de energie curată la standarde de excelență, cât și prin impactul socio-economic pe care îl are în România. 

Nuclearelectrica, singurul producător de energie nucleară din România, are un rol major la nivel național, contribuind cu aprox. 20% energie nucleară la producția totală de energie prin exploatarea celor două unități Candu, Unitățile 1 și 2 ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, fiecare cu o putere instalată de producție de 700 MW. 

În același timp, prin energia nucleară, sursă curată de energie (fără emisii de CO2), Nuclearelectrica contribuie cu 33% la producția totală de energie fără emisii de CO2 din România și evită astfel eliberarea a aprox. 10 mil tone CO2 anual. 

Cu 207 milioane MWh de energie curată produsă în 25 ani, 195 milioane de tone de CO2 evitate în 25 ani, 30 de milioane de lei investiți în proiecte de CSR în ultimii 3 ani, și peste 11 milioane de persoane susținute prin campaniile de responsabilitate socială, Nuclearelectrica își extinde impactul pozitiv în societate, respectând direcția strategică „empatie și responsabilitate”.  

Ce include platforma Nucleu de Bine

Platforma „Nucleu de Bine” va îngloba atât inițiativele de responsabilitate socială derulate de companiei, cât și proiectele pe care compania le va selecta pentru a le sponsoriza, în cadrul selecției de proiecte „Nucleu de bine”, lansată cu această ocazie. 

Pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de beneficiari să se înscrie, campania de acordare de sponsorizări se va derula în două etape, prima etapă derulându-se în perioada 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022, iar a doua etapă având loc în perioada 17 iulie – 20 august 2022.  

România are nevoie de un Nucleu de Bine. Suntem angajați să contribuim la securitatea energetică a țării noastre prin livrarea de energie curată, în bandă, stabilă și accesibilă. De la punerea în funcțiune a Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă am produs 207 mil MWh energie curată și am evitat eliberarea în atmosferă a 195 milioane tone CO2. Astfel, avem un rol esențial atât în asigurarea securității energetice, cât și în atingerea țintelor de decarbonare. Platforma Nucleu de Bine continuă misiunea noastră de a genera energie curată la standarde de excelență, în planul responsabilității sociale, pentru a construi un viitor durabil pentru generația de mâine.”

Cosmin Ghiță, Director General, Nuclearelectrica

Selecția proiectelor

În cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizații non-profit și instituții, în conformitate cu legislația aplicabilă și regulamentul de participare și acordare de sponsorizări, care se regăsește pe site-ul companiei.

Pentru prima etapă a selecției de proiecte „Nucleu de bine”, perioada de înscriere este 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022.

Platfoma „Nucleu de bine” vizează proiecte și beneficiari ale căror nevoi de finanțare se încadrează în domeniile medical, educațional și mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfășoară activitatea. Proiectele înscrise conform formularelor puse la dispoziție de regulamentul campaniei vor fi selectate și aprobate în funcție de impactul benefic pe care îl pot aduce în zone cu risc crescut sau în cadrul unor grupuri de risc, pentru rezolvarea unor probleme sociale majore. 

 • Pentru domeniul educațional, platforma Nucleu de bine vizează proiecte care contribuie la crearea sau dezvoltarea mediului educațional prin acțiuni punctuale de renovare și dotare a școlilor, atât cu laboratoare de specialitate (fizică, chimie, informatică, robotică etc.), cât și din perspectiva învățământului online care necesită deținerea de tablete, laptop-uri și alte echipamente pentru laboratoare și săli dotate corespunzător și modern pentru învățământul online, pe care categorii defavorizate de public nu și le pot permite. De asemenea, vor fi susținute proiecte educaționale de mentorat, dezvoltare în carieră, acces la educație de calitate, acordarea de burse de studiu etc. 
 • Pentru domeniul medical, platforma Nucleu de bine vizează proiecte care cresc accesul la servicii medicale performante și de calitate prin acțiuni de dotare cu echipamente medicale, servicii, acțiuni sau alte activități în legatură cu acest domeniu. În acest sens, pot înscrie proiecte atât spitale din România, cât și asociații și organizații care gestionează și implementează astfel de proiecte în beneficiul instituțiilor medicale.
 • Pentru protecția mediului, având în vedere că Nuclearelectrica este un producător de energie curată, fără emisii de gaze cu efect de seră, platforma Nucleu de bine vizează proiecte de mediu care pot accentua rolul esențial pe care compania îl are în gestionarea schimbărilor climatice prin acțiuni de împădurire/reîmpădurire, acțiuni de creare a spațiilor verzi în comunitățile în care Nuclearelectrica operează, acțiuni de sprijinire a organizațiilor de mediu/montane, etc.

„Nuclearelectrica este deja un Nucleu de Excelență prin rolul pe care îl are în dezvoltarea durabilă și sustenabilă a programului nuclear românesc, prin echipa care lucrează la cele mai înalte standarde de excelență profesională, siguranță și securitate nucleară, prin proiectele majore de investiții pe care le derulează care vor crește semnificativ impactul pozitiv al companiei, prin grija față de angajați, responsabilitatea față de mediu și empatia față de comunitățile care au nevoie de sprijin. Platforma Nucleu de Bine va fi interfața prin care vom putea extinde nucleul nostru de excelență pentru a face bine și a susține un număr și mai mare de proiecte și comunități care au nevoie de sprijin.”

Ludmila Țoneș, Director Comunicare și Relații Publice Nuclearelectrica

În perioada 2019-2021, Nuclearelectrica a sponsorizat 107 proiecte, cu aprox. 30 de milioane de lei în total, sprijinind aprox. 11 milioane de români. Proiectele sponsorizate au vizat domeniul educațional, medical și protecția mediului: 25 de proiecte în domeniul medical, 33 de proiecte în domeniul educațional, 5 proiecte pe mediu și 28 de proiecte pentru diferite alte domenii.

Valoarea bugetului de sponsorizări pentru prima etapă a proiectului „Nucleu de bine” este de două milioane de lei și va fi alocat proiectelor selectate în urma procedurii de selecție, pe baza regulamentului de participare și evaluare a sponsorizărilor, al Nuclearelectrica. 

Cine poate aplica

 • Pentru prima etapă a selecției de proiecte Nucleu de bine”, perioada de înscriere este 21 aprilie 2022 – 22 mai 2022, iar regulamentul de participare se regăsește pe site-ul companiei. Propunerile de proiecte pot fi transmise la următoarea adresă de email: nucleudebine@nuclearelectrica.ro 
 • În cadrul concursului de proiecte se pot înscrie organizații non-profit și instituții, în conformitate cu legislația aplicabilă și regulamentul de participare se regăsește pe site-ul companiei.
 • Sunt eligibile doar proiecte înscrise din domeniile medical, educațional și mediu, având prioritate proiecte din zonele în care compania își desfășoară activitatea.
 • Sunt eligibile doar proiecte care au descrise foarte clar obiectivele și publicul țintă, cu date măsurabile și definite în timp, precum și indicatori de evaluare și măsurare a impactului în comunitate. 
 • Proiectele trebuie să se desfășoare pe teritoriul României, în perioada iunie 2022-decembrie 2022.
 • Proiectele vor fi evaluate și selectate de către Comitetul de Evaluare a Solicitărilor de Sponsorizare al Nuclearelctrica. 
 • Evaluarea și selecția proiectelor se va derula, în baza regulamentului de participare și acordare a sponsorizărilor disponibil pe site-ul nuclearelectrica.ro/csr 
 • Rezultatele procedurii de selecție vor fi publicate în data de 7 iunie 2022 pe site-ul companiei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *