etichetelor
Știri,  Sustenabilitate

UE propune sancțiuni împotriva etichetelor ecologice înșelătoare și a greenwashing-ului

Pe 22 martie 2023, Comisia Europeană a propus criterii comune pentru combaterea dezinformării ecologice și a declarațiilor de mediu înșelătoare. Datorită propunerii prezentate astăzi, consumatorii vor dispune de mai multă claritate, de asigurări mai solide că, atunci când un produs este vândut ca produs ecologic, acesta este cu adevărat ecologic, precum și de informații de o mai bună calitate pentru a alege produse și servicii cu un impact redus asupra mediului.

Conform comunicatului, normele vor aduce avantaje și întreprinderilor, deoarece întreprinderile care depun eforturi reale pentru ca produsele lor să fie mai sustenabile din punctul de vedere al mediului vor fi recunoscute și recompensate mai ușor de către consumatori și își vor putea spori vânzările, în loc să se confrunte cu o concurență neloială. Astfel, propunerea va contribui la stabilirea unor condiții de concurență echitabile în ceea ce privește informațiile referitoare la performanța de mediu a produselor.

Un studiu din 2020 al Comisiei a evidențiat faptul că, în UE, 53,3 % din declarațiile de mediu examinate s-au dovedit a fi vagi, înșelătoare sau nefondate, iar 40 % nu au fost susținute cu dovezi. Absența unor norme comune pentru întreprinderile care fac declarații de mediu voluntare conduce la dezinformare ecologică și creează condiții de concurență inechitabile pe piața UE, în detrimentul întreprinderilor cu adevărat sustenabile.

Informații fiabile, comparabile și verificabile pentru consumatori

Conform propunerii, atunci când aleg să facă o „declarație de mediu” cu privire la produsele sau serviciile lor, întreprinderile vor trebui să respecte norme minime privind modul în care susțin cu dovezi și comunică declarația respectivă.

Propunerea vizează declarațiile explicite, cum ar fi: „tricou fabricat din sticle din plastic reciclat”, „livrare cu compensare a emisiilor de CO₂”, „ambalaje fabricate în proporție de 30 % din plastic reciclat” sau „produse de protecție solară care protejează oceanele”.

De asemenea, propunerea urmărește să abordeze proliferarea etichetelor, precum și noile etichete de mediu publice și private. Propunerea vizează toate declarațiile voluntare cu privire la impactul asupra mediului, la aspectele sau performanța de mediu a unui produs, serviciu sau chiar comerciant.

Cu toate acestea, sunt excluse declarațiile de mediu care fac obiectul normelor UE existente, cum ar fi eticheta ecologică a UE sau logoul pentru produsele alimentare bio, deoarece legislația actuală asigură deja faptul că aceste declarații reglementate sunt fiabile. Declarațiile de mediu care vor face obiectul unor norme de reglementare ale UE viitoare vor fi excluse din același motiv. 

Înainte ca întreprinderile să comunice consumatorilor oricare dintre tipurile de „declarații de mediu” vizate, astfel de declarații vor trebui să fie verificate în mod independent și susținute cu dovezi științifice.

Ca parte a analizei științifice, întreprinderile vor identifica impacturile asupra mediului care sunt efectiv relevante pentru produsul lor, precum și orice posibile compromisuri, pentru a oferi o imagine completă și exactă.

Toți dorim să facem tot ce ne stă în putință pentru a limita impactul pe care alegerile noastre în materie de consum îl au asupra mediului, dar nu este ușor să fim ecologici. Suntem bombardați cu informații. Pe piața UE există 230 de etichete ecologice diferite. Este important să putem avea încredere în declarațiile de mediu și etichetele ecologice aferente produselor. Propunerile prezentate astăzi de Comisie vor proteja întreprinderile și consumatorii împotriva practicilor dăunătoare de dezinformare ecologică și vor combate proliferarea etichetelor.

Dorim să ajutăm consumatorii să aibă o mai mare încredere în alegerile lor și să ne asigurăm că întreprinderile care depun eforturi reale pentru a-și reduce impactul asupra naturii, a utilizării resurselor, a emisiilor climatice sau a poluării sunt recompensate. De asemenea, ar trebui să facem progrese în ceea ce privește utilizarea unor etichete comune de încredere, cum ar fi eticheta ecologică a UE, care este o marcă a excelenței ecologice pe piața unică europeană.

Virginijus Sinkevičius, comisar pentru mediu, oceane și pescuit

Norme și etichete clare și armonizate

O serie de norme vor asigura faptul că declarațiile sunt comunicate în mod clar. De exemplu, declarațiile sau etichetele care utilizează scorul agregat al impactului global al produsului asupra mediului nu vor mai fi permise, cu excepția cazului în care acestea sunt prevăzute de norme ale UE. În cazul în care anumite produse sau organizații sunt comparate cu alte produse sau organizații, astfel de comparații ar trebui să se bazeze pe informații și date echivalente.

Propunerea va reglementa, de asemenea, etichetele de mediu. În prezent, există cel puțin 230 de etichete de mediu diferite și există dovezi că acest lucru duce la confuzie și neîncredere în rândul consumatorilor. Pentru a controla proliferarea unor astfel de etichete, nu vor fi permise noi sisteme publice de etichetare, cu excepția cazului în care astfel de sisteme sunt dezvoltate la nivelul UE, iar orice noi sisteme private vor trebui să demonstreze un nivel mai ridicat de ambiție în materie de mediu decât cele existente și să obțină o aprobare prealabilă pentru a putea fi utilizate. În general, există norme detaliate privind etichetele de mediu: acestea trebuie să fie, și ele, fiabile, transparente, verificate în mod independent și revizuite periodic.

Declarațiile de mediu sunt omniprezente: de la tricourile care protejează oceanele la bananele neutre din punctul de vedere al emisiilor de carbon, la sucurile produse fără a face rău albinelor, la livrări cu compensare în proporție de 100 % a emisiilor de CO₂ etc. Din păcate, de prea multe ori aceste declarații sunt făcute fără nicio dovadă sau justificare.

Acest lucru deschide calea dezinformării ecologice și dezavantajează întreprinderile ale căror produse sunt cu adevărat sustenabile. Mulți europeni doresc să contribuie la o lume mai sustenabilă prin produsele pe care le cumpără; de aceea, ei trebuie să poată avea încredere în declarațiile de mediu. Prin această propunere, oferim consumatorilor asigurări că, atunci când un produs este vândut ca produs ecologic, acesta este cu adevărat ecologic.

Frans Timmermans, vicepreședinte executiv pentru Pactul verde european

Etapele următoare

În urma procedurii legislative ordinare, propunerea de directivă privind declarațiile de mediu va fi supusă aprobării Parlamentului European și a Consiliului. 

Propunerea de astăzi completează propunerea din martie 2022 privind „consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi”, prevăzând norme mai specifice privind declarațiile de mediu, pe lângă interzicerea generală a publicității înșelătoare. Propunerea de astăzi este prezentată împreună cu o propunere privind instituirea unor norme comune de promovare a reparării bunurilor, care va contribui, de asemenea, la un consum sustenabil și va consolida economia circulară.

Prin propunerea de astăzi, Comisia își respectă un angajament important din cadrul Pactului verde european. Acesta este cel de al treilea pachet de propuneri privind economia circulară, împreună cu propunerea privind norme comune de promovare a reparării bunurilor.

Primul și al doilea pachet privind economia circulară au fost adoptate în martie și noiembrie 2022.

  • Primul pachet a inclus noua propunere de regulament privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, Strategia UE pentru textile sustenabile și circulare și propunerea de directivă din domeniul protecției consumatorilor privind consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi. 
  • Al doilea pachet a inclus propunerea de regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, Comunicarea privind materialele plastice de origine biologică, biodegradabile și compostabile și propunerea de regulament privind certificarea la nivelul UE a eliminării dioxidului de carbon. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *