Fit for 55 (pregatiti pentru 55)
Glosar

Ce este Fit for 55 (Pregătiți pentru 55)

Fit for 55 (Pregătiți pentru 55) este un pachet de măsuri propus de Comisia Europeană în iulie 2021, care are scopul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră în UE cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. 

Pachetul include o serie de politici și inițiative pentru a accelera tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon și a sprijini obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

Fit for 55 a fost prezentat în contextul unei urgențe crescânde de a aborda schimbările climatice și a îndeplini obiectivele UE privind neutralitatea climatică până în 2050. Pachetul a fost conceput pentru a contribui la îndeplinirea acestor obiective prin stabilirea unor noi reglementări și politici la nivelul UE, menite să stimuleze inovarea, să sprijine investițiile și să diminueze costurile de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Fit for 55 include o serie de inițiative-cheie, printre care:

  • Sistemul de taxare a carbonului la nivelul UE, care va impune o taxă pe emisiile de gaze cu efect de seră provenite din combustibili fosili, precum petrolul și gazul natural.
  • Standarde mai stricte de emisii pentru vehicule, care vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră din transportul rutier.
  • Creșterea ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic al UE, precum și reducerea ponderii combustibililor fosili.
  • Un sistem de plafonare și comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, care va limita emisiile din sectoarele industriale și de energie și va stimula inovarea în tehnologiile cu emisii reduse de carbon.

Fit for 55 va afecta mai multe sectoare ale economiei, inclusiv transportul, industria, energia și agricultura. Companiile din aceste sectoare vor trebui să se conformeze noilor reglementări și politici, iar investițiile în tehnologii cu emisii reduse de carbon vor fi necesare pentru a îndeplini obiectivele pachetului.

Fit for 55 este o inițiativă importantă pentru UE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice și îndeplinirea obiectivelor privind neutralitatea climatică. Cu toate acestea, implementarea pachetului va fi o provocare și va necesita o colaborare strânsă între statele membre ale UE, precum și un angajament puternic din partea companiilor și a cetățenilor.


Mai multe detalii despre Fit for 55 puteți găsi aici (română) sau aici (engleză).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *