neutralitatea emisiilor
Glosar

Ce este neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon (carbon neutral)

Neutralitatea emisiilor de carbon este un termen important în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În esență, neutralitatea emisiilor de carbon implică echilibrarea emisiilor de gaze cu efect de seră prin compensarea acestora prin acțiuni care reduc sau elimină aceste emisii.

Practic, neutralitatea emisiilor de carbon se referă la faptul că o organizație sau o țară emite cantități egale de gaze cu efect de seră cu cele pe care le elimină din atmosferă sau le reduce prin alte mijloace.

Acest lucru poate fi realizat prin măsuri precum utilizarea de surse de energie regenerabilă, îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea consumului de energie, investiții în tehnologii cu emisii reduse de carbon și prin offset-uri de carbon.

Offset-urile de carbon reprezintă o metodă prin care o organizație sau o țară poate compensa emisiile de gaze cu efect de seră prin finanțarea de proiecte care reduc sau elimină emisiile de gaze cu efect de seră în altă parte.

Neutralitatea emisiilor de carbon poate fi atinsă prin intermediul diferitelor măsuri, iar aceste măsuri trebuie să fie adaptate contextului specific.

De exemplu, o companie care dorește să atingă neutralitatea emisiilor de carbon poate începe prin a reduce consumul de energie prin măsuri de eficiență energetică sau prin utilizarea de surse de energie regenerabilă.

Pe de altă parte, o țară poate atinge neutralitatea emisiilor de carbon prin adoptarea de politici și programe care încurajează dezvoltarea de energie regenerabilă, reducerea emisiilor din transport, construcții mai durabile din punct de vedere energetic, precum și prin implicarea societății civile și a sectorului privat în eforturile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, este esențial să ajungem la neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon până în 2050. Obiectivul este stabilit în Acordul de la Paris și a fost semnat de 195 de țări, inclusiv UE.

Photo by Acton Crawford

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *