Premiile Orașelor Verzi
Concursuri,  Evenimente,  Urban

Competiția Premiile Orașelor Verzi prelungește termenul și își așteaptă participanții

Competiția Premiile Orașelor Verzi dedicată municipalităților din România își prelungește termenul de înscriere al proiectelor până la data de 25 august, inclusiv.

Forumul Orașelor Verzi și Asociația Municipiilor din România lansează Premiile Orașelor Verzi 2023, o inițiativă care își propune să recunoască și să premieze eforturile municipalităților române de a deveni mai verzi și mai sustenabile.

Cea de-a doua ediție a Premiilor Orașelor Verzi are ca scop recunoașterea și premierea ambițiilor și eforturilor depuse de municipalitățile din România în direcția unei dezvoltări mai sustenabile, a reducerii impactului asupra mediului și promovării investițiilor verzi.

Toate municipalitățile din țară sunt încurajate să aplice și să își împărtășească realizările în promovarea sustenabilității și protejarea mediului. Pentru a fi eligibile, municipalitățile trebuie să fi implementat proiecte de succes care au vizat reducerea impactului asupra mediului și care au fost finalizate în cursul anului 2023.

Înscrierile pot fi depuse în perioada 24 iulie – 25 august 2023, iar procesul de selecție și jurizare se va derula ulterior pentru a identifica cele mai inspiraționale și eficiente proiecte. Gala de premiere va avea loc în cadrul Conferințe de politici publice de Mediu, parte integrantă a Forumului Orașelor Verzi, în 7 septembrie 2023.

Categoriile pentru această ediție vor recompensa excelența în următoarele domenii:

  • Transport public sustenabil – Un premiu dedicat inovației în domeniul transportului public ecologic, care contribuie la reducerea emisiilor de carbon și la creșterea calității vieții în orașe.
  • Mobilitate velo – Un premiu ce recunoaște eforturile pentru promovarea mobilității durabile și a utilizării bicicletelor ca mijloc de transport în orașe.
  • Economie circulară și managementul deșeurilor – Municipalitatea care demonstrează un angajament remarcabil în promovarea economiei circulare și gestionarea responsabilă a deșeurilor va fi recompensată cu acest premiu.
  • Energie verde – Acest premiu va fi acordat unei municipalități care a făcut progrese semnificative în promovarea și adoptarea energiei verzi și regenerabile.
  • Planificare urbană sustenabilă – O municipalitate care a implementat cu succes o planificare urbană sustenabilă, luând în considerare nevoile comunității și protecția mediului, va fi recompensată în această categorie.
  • Parcuri și păduri urbane – Un premiu special pentru o municipalitate care a investit în dezvoltarea și îngrijirea parcurilor și pădurilor urbane, oferind astfel o oază de verdeață în mediul urban.

„Încă de la prima ediție a Forumului Orașelor Verzi, Asociația Municipiilor din România a fost partener al Primăriei Brașov și a susținut necesitatea schimbului de bune practici în vederea dezvoltării unor comunități locale verzi. Administrațiile publice locale din România nu sunt indiferente schimbărilor și acționează atât în raport cu obiectivele ambițioase ale Comisiei Europene în materie de tranziție verde, cât și în concordanță cu cele setate la nivel național de Guvernul României. 

Neutralitatea climatică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, dezvoltarea energiei verzi și a energiei regenerabile, eficiența energetică, protejarea biodiversității, economia circulară și gestionarea deșeurilor, investițiile și inovația sunt priorități ce se regăsesc la nivelul fiecărei municipalități. Inițiativa premierii Orașelor Verzi reprezintă un prilej de recunoaștere și recompensare a eforturilor municipalităților din România în promovarea dezvoltării sustenabile și a măsurilor de protecție a mediului înconjurător care contribuie la comunități mai verzi și mai durabile. 

Apreciem proiectele inovatoare, sustenabile și prietenoase cu mediul implementate la nivel local, iar scopul nostru este de a încuraja și inspira alte municipalități să adopte practici similare, conducând în acest mod la o schimbare pozitivă și de durată asupra mediului și asupra calității vieții cetățenilor noștri.  Încurajez astfel municipiile să-și împărtășească succesele prin înscrierea în competiție, demonstrând astfel angajamentul lor ferm față de o dezvoltare urbană mai responsabilă și față de protejarea mediului înconjurător.”

Emil Boc, Președinte AMR, Primarul municipiului Cluj-Napoca

Pentru a participa la Premiile Orașelor Verzi, municipalitățile trebuie să completeze și să transmită un formular de înscriere disponibil pe site-ul oficial al Forumului Orașelor Verzi la adresa fovbv.ro/premiile-oraselo-verzi. Documentele relevante și susținerea proiectelor pot fi încărcate online pentru a valida aplicația.

Forumul Orașelor Verzi și Asociația Municipiilor din România invită toți cetățenii să susțină această inițiativă și să promoveze un viitor mai verde și mai sustenabil pentru toate orașele noastre.

Pentru mai multe informații despre înscrieri și regulamentul de participare, vizitați fovbv.ro în secțiunea dedicată Premiilor Orașelor Verzi.

Forumul Orașelor Verzi

Forumul Orașelor Verzi este un eveniment anual dedicat sustenabilității și transformării urbane. Scopul său este de a promova schimbări pozitive în mediul urban prin intermediul dialogului, educației și colaborării între actorii relevanți. FOV își propune să creeze o rețea de municipalități verzi și să ofere platforme de schimb de experiență și bune practici.

Asociația Municipiilor din România

Asociația Municipiilor din România (AMR), înființată în anul 1990, este persoană juridică de drept privat, apolitică, neguvernamentală, fără scop patrimonial, constituită în vederea promovării și protejării intereselor comune ale autorităților administrației publice municipale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *